Conservas Ortis

Bernardo Ortiz de Zárate startede Conservas Ortiz i Ondarroa (Baskerlandet) i 1891.
Fem familiegenerationer har siden udviklet foretagendet, som forarbejder lækker fisk fra Biscayabugten.